0934062768

Sản phẩm lọc khí công nghiệp

Bông lọc bụi G1, G2, G3, g4 và Bông thủy tinh lọc trần phòng sơn. Khung lọc khí, tấm carbon hấp thụ mùi, khung Hepa, lõi lọc khí công nghiệp

Công ty Môi trường Đông Châu chuên cung cấp bông lọc khí, vải lọc bụi và túi lọc bụi công nghiệp. Gia công khung lọc khí theo kích thước yêu cầu. thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 08 3910 0189